Enskilda avlopp - problem eller möjlighet?

Vårt mål: Den mest långsiktiga och ekonomiska lösningen
som är anpassad för er fastighet.

Vi hjälper er med:

Enskilda avlopp ● Konsultationer ● Framtagning av ritningar Myndighetskontakter inkl. ansökningar ● Markundersökningar Siktanalyser ● Perkolationstester ● Kompostering villor m.m.

011-13 79 00 ● www.avloppet.se